Svetový deň ochrany zvierat (4. október)

Svetový deň ochrany zvierat, zavedený v roku 1931 v meste Florencia, vznikol kvôli láske, ktorá vyjadruje náš silný vzťah k zvieratám. Tento vzťah nie je iba o empatii spojenej so zvieratami, je to zložitejší citový záväzok, ktorý nám dáva jasne najavo, že zvieratá majú právo na dôstojný život a rešpekt zo strany ľudí. A práve tento deň je príležitosťou pre nás všetkých zdôrazniť starostlivosť o ríšu zvierat a prírodu. Tak isto poukazuje na problémy spojené so starostlivosťou o zvieratá. Zanedbávanie a týranie domácich zvierat, odlesňovanie lesov, nezákonné lovenie divokých a odchyt tropických zvierat zo svojich prirodzených životných podmienok. Toto sú činnosti, ktoré sú prejavom neprijateľnej krutosti, ktorá si nezaslúži toleranciu v žiadnej spoločnosti. Napriek tomu stále narastajú prípady, tohto charakteru. Pri zaobstaraní zvieraťa, by sme mali dbať o to, či máme správne podmienky pre chov a starostlivosť. Dôležité je však aj mentálna pripravenosť, pri ktorej si treba uvedomiť, či sme schopní venovať a obetovať čas niečomu inému. Toto sú kľúčové faktory pre vytvorenie správneho prostredia pre rast a život našich zvierat. Stále sme iba jeden druh živočíchov na tejto planéte spomedzi mnohých iných. Ochrana zvierat je povinnosťou pre udržanie zdravej planéty a života na zemi.