Prvých tisíc dní dieťaťa

Autor: Samuel Barienčík, V.BG Ako dokáže prvých tisíc dní dieťaťa zmeniť človeka na celý život?           Otázka, ktorou sa zaberá nie jeden psychológ vŕta v hlave aj rodičom a ľudom všeobecne. Je naše správanie v dospelosti prepojené s práve prvými … Čítať celý článok

Pretty privilege

Autor: Samuel Barienčík, V.BG Pretty privilege, alebo privilégium krásy, je naozajstným fenoménom, ktorý nás všetkých ovplyvňuje. Stojí na teórii, že ľudia, ktorí sú spoločnosťou považovaní za pekných, majú v živote viac príležitosti a je s nimi zaobchádzané inakšie, … Čítať celý článok

S Rusom o Rusku

Autorka: Andrea Bačeová, III.AG Nedá sa poprieť, že Rusko je skutočne veľká krajina. Za iných okolností by sme mohli povedať, že aj veľmoc, v tom pozitívnom slova zmysle. História tohto štátu je plná bojov o … Čítať celý článok