Vplyv: Ako sa kniha Roberta B. Cialdinia pozerá na tému hoaxov

Spoluautor: Jakub Šenkár

Hoaxy a falošné informácie sú v dnešnej digitálnej dobe stále rozšírenejšie a majú čoraz väčší vplyv na dôveru a verejnú mienku v komunite ľudí. Ako sa vysporiadať s týmto problémom, prípadne nájsť inšpiráciu, môžete v psychologickej knihe „Vplyv: Psychológia presviedčania“ od Roberta B. Cialdinia.

Cialdiniho kniha je klasikou psychológie a analyzuje základné princípy, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia a správanie sa. Napriek tomu, že sa kniha priamo nezaoberá problematikou hoaxov, jej základy poskytujú zaujímavý pohľad na to, prečo ľudia často prijímajú a šíria falošné imformácie.

Jedným z najhlavnejších princípov, o ktorých Cialdini diskutuje, je princíp sociálnej pravdivosti. Tento princíp hovorí o tendencii ľudí nasledovať ostatných, keď sa cítia neistí, nevedia sa rozhodnúť alebo nevedia, čo robiť. Ak ľudia vidia iných ľudí šíriť nejakú informáciu, majú väčší sklon ju akceptovať ako pravdivú bez toho, aby ju overili. To môže viesť k rýchlemu šíreniu hoaxov, v tejto dobe najmä cez sociálne siete a iné online platformy.

Ďalším veľmi dôležitým princípom je autorita. Ľudia majú prirodzenú náchylnosť rešpektovať a nasledovať autoritatívne postavy ako zdroj informácií. A preto ak je hoax podávaný cez zdroje, ktoré sú prezentované politikmi, ľuďmi z oblasti marketingových spoločností alebo ľudia, ktorí majú nejaký väčší vplyv na digitálny svet, ľudia majú tendenciu im veriť a prijímať ich za pravdu.

V knihe „Vplyv“ nám Cialdini pomáha pochopiť, prečo ľudia veria hoaxom a šíria ich a ako sa s tým dá najlepšie vysporiadať. Dôležité je zdôrazniť potrebu kritického myslenia a overovania informácií predtým, ako ich akceptujeme alebo šírime ďalej. Okrem toho je dôležité zvyšovať povedomie o technikách manipulácie a presviedčania, aby sme sa stali odolnejšími voči falošným informáciám a hoaxom.

V skratke, hoci sa táto kniha venuje témam z oblasti psychológie so zameraním na manipulatívne techniky, dotýka sa aj prijímania a spracovávania informácií, čo súvisí s nebezpečenstvom uveriť hoaxom.

O knihe sa dozviete viac na www.martinus.sk.