Dejiny médií

Médiá patria v súčasnosti k denným témam dnešnej doby. Dozvedáme sa z nich veľa informácií, či už sú o politike, alebo o športoch a novinkách. Presne preto vám v tomto článku napíšem niečo o dejinách a vývoji médií.

Ako úplne prvé médiá boli tlačené médiá. Podmienkou ich vzniku bol vynález kníhtlače Johannesom Gutenbergom v roku 1440. Prvá kniha, ktorá bola takto tlačená bola dvojzväzková biblia. Dôležitým rokom pre noviny bol aj rok 1833. Vtedy v New Yorku začína Benjamin H. Day vydávať noviny New York Sun. Boli to prvé noviny, ktoré sa začali predávať na ulici.

Rozhlas sa začal vyvíjať na sklonku devätnásteho storočia. V roku 1906 sa prvýkrát podarilo odvysielať krátky hudobný a hovorený program zo stanice Brant Rock v štáte Massachusetts. Neskôr bol odvysielaný prvý rozhlasový živý prenos z Metropolitnej opery v New Yorku. Rozhlasové vysielania v Európe sa začali skúšať krátko pred prvou svetovou vojnou. Rozhlasové vysielanie v Československu bolo založené v roku 1923 v Prahe. Od roku 1925 sa hlavným podielnikom tejto spoločnosti stal štát zastupovaný ministerstvom pôšt.

Prvá televízia vznikla v roku 1927, keď americký inžinier Farnsworth a ruský emigrant Zworkin zostrojili elektrónku, ktorá slúžila na prenos aj príjem obrazového signálu. O pár rokov sa vo Francúzku a Nemecku pravidelne začína vysielať televízne vysielanie, aj keď za začiatok televízneho vysielania sa považuje až 2. november 1936. Vtedy britská spoločnosť BBC  použila obrazový štandard elektronickej televízie. V ďalších krajinách sa začalo televízne vysielanie rozvíjať až po druhej svetovej vojne. Na to v roku 1954 sa zavádza prvé farebné vysielanie a o dva roky neskôr sa rozvíja magnetický záznam obrazu a v roku 1962 začína fungovať satelitný prenos.

Prišiel rok 1969 a sním začiatky internetu. V USA v rámci armádneho výskumu vznikla sieť vzdialených a navzájom voľne prepojených počítačov ARPANET. Potom v roku 1987 bolo na internet pripojených skoro 28 tisíc počítačov. Používatelia začali postupne vyvíjať rôzne softvéry a aplikácie, ktoré zľahčovali komunikáciu. V roku 2006 sa na internete nachádza desať miliárd dokumentov.  Internet sa stáva jednoznačne najrýchlejšie sa rozvíjajúcim médiom.

Žijeme mediálnu dobu, internetovú dobu. Aj tento článok ste si mohli prečítať vďaka internetu.

Zdroj: https://mediagram.cz/dejepis/vyvoj-medii-od-knihtisku-po-internet