Spomíname na blízkych

V tomto období spomíname na našich blízkych, ktorý nás už opustili. Na hroboch pálime sviečky, pokladáme vence a kvety a spomíname, mnohí z nás sa aj pomodlia. Začiatkom novembra sú cintoríny plné, všade je cítiť vôňu sviečok. Niekedy, keď nám ostane viac sviečok, tak ich zapálime aj niekomu, kto ich na hrobe nemá.

Čo je deň Pamiatky zosnulých?

Sviatok všetkých svätých (v katolíckom prostredí) 1. novembra a Deň pamiatky zosnulých 2. novembra(štátny sviatok) sú sviatky kresťanského pôvodu. Veriaci spolu s kňazmi a biskupmi si počas omší 1. novembra pripomenú svätých , ktorí počas života na zemi viedli kresťanský život alebo sa snažili každý deň o lepší život. Cirkev už po stáročia spája tento sviatok s nádejou vzkriesenia.

Symbolizujú niečo na hrobe vence alebo sviečky?

Svetlo zapálenej sviečky symbolizuje večné svetlo a tiež našu bolesť zo straty. Vence na hrobe predstavujú večný život zosnulého, kruhový tvar venca symbolizuje nekonečno. Kvety zelené, umelé alebo sušené predstavujú večnosť života.

Ako vznikol Deň pamiatky zosnulých?     

Deň pamiatky zosnulých má počiatok v kresťanskej tradícii, kde bolo zvykom slúžiť omše za duše zosnulých. V roku 998 Odilo, opát benediktínskeho kláštora vo francúzskom meste Cluny, preniesol spomínanie na zosnulých na deň po sviatku Všetkých svätých. Mnísi večer pred 2. novembrom zvonili a spievali žalmy (modlitby) za mŕtvych a modlili sa za ich duše. Ďalší deň slúžili omše. Táto tradícia sa rozšírila do celej západnej cirkvi a pápež Urban VI. nariadil v polovici 14. storočia, aby sa v nej pamiatka verných duší slávila ako sviatok, no Deň pamiatky zosnulých nie je v zákone SR zaradený ako sviatok, takže ak nie je počas víkendu, je to bežný pracovný deň.

V Deň pamiatky zosnulých si všetci zaspomíname na našich milovaných a v tichosti si uctíme ich pamiatku. Želám si, nech nikto z nás nie je sám.

 

 

 

Zdroje:

https://domov.sme.sk/c/1805012/katolici-si-1-a-2-novembra-pripomenu-sviatok-vsetkych-svatych-a-dusicky.html

https://www.kvetyprevas.sk/blog/sviatok-vsetkych-svatych-a-den-zosnulych