Noc jazykov

Dňa 25. 10. sa na našej škole opäť konala Noc jazykov. Predstavili sa nám rôzne jazyky, formou literárnych diel, kultúry, tanca a gastronómie. Učitelia ukázali schopnosti svojich žiakov, my žiaci sme sa predviedli, prváci určite budú mať výber druhého jazyka o niečo jednoduchší, a hlavne sme sa všetci dobre najedli. Táto akcia nám priniesla radosť, kultúrny zážitok, ale organizátorom a účinkujúcim určite aj veľa stresu.

Hlavným bodom bola cudzojazyčná literatúra. Na ruštine sa čítala poviedka Dôstojnícky opasok z autobiografickej zbierky Чемодан – Kufor – Sergeja Dovlatova. Pre angličtinu bol vybraný román The Outsiders od S. E. Hintonovej, jeden z prvých YA románov. V španielskej miestnosti sa čítali dve básne, Noche Serena – Jasná noc – od Luisa de Leóna a Noche Oscura – Tmavá noc – od svätého Jána z Kríža, obe s tajomným nádychom. Piataci na nemčinu vybrali Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug – Naozaj smutný príbeh o zapaľovači – a aj ju výborne zahrali. Vo francúzštine sa čítala emotívna záverečná pasáž z Notre-Dame de Paris – Chrámu Matky Božej v Paríži – od Victora Huga.

O program však bolo postarané aj počas prestávok. Najskôr nám francúzštinári predviedli trochu netradičnú, ale veľmi zábavnú, verziu kankánu. Po nich nám nemčinári predviedli polku (a viacerých z nás do nej aj zapojili). Počas španielskeho programu sa tiež tancovalo, ale aj hralo a spievalo. Nakoniec prišla angličtina, kde sme my, druháci, pod vedením pani učiteľky Lackovej predviedli (tu sa objavuje ten stres) prekvapivo rýchlo nacvičenú Summer Nights z Pomády. Nesmieme zabudnúť ani na knižnú burzu, ktorá prebiehala počas celého podujatia. Predajom kníh za symbolické ceny sa podarilo zarobiť sumu 38,50 €, ktorá bude použitá na nákup literatúry (učebnica, slovník, časopisy alebo niečo podobné), ktorú poslúži pri výučbe cudzích jazykov.

Je pravda, že čítanie básne v jazyku, ktorý až tak dobre nepoznám (a hlavne pred ľuďmi) ma celkom stresovalo, tak isto ako rýchly tréning choreografie na Pomádu a rýchle prezliekanie z červeno-čierneho do žltého a naspäť, ale aj popritom sa mi podarilo si večer užiť. Dúfam, že aj vám.