Hawai party

Autorka: Agáta Talapková, 6.A

Poslednú májovú stredu sa zo školskej jedálne ozývala letná hudba a smiech žiakov a učiteľov. Bola tu Hawai párty, kde sa počas dvoch hodín púšťala letná hudba a hrali hry. Na konci každej hry víťazi dostali sladkú odmenu a jednu súťaž dokonca vyhrali aj učitelia. Deti mali možnosť sa občerstviť v podobe ovocia a limonád, ktoré zabezpečil Školský parlament. Žiaci s učiteľmi boli tematicky oblečení a ak niekto aj náhodou nebol, tak to vôbec nevadilo. Hlavné bolo, že sa všetci spolu zabávali, tancovali, jedli a pili. 

V mene Školského parlamentu ďakujeme za vysokú účasť a pevne veríme, že ste si to užili, nabrali novú energiu a hlavne, že ste sa bavili.