Deň Zeme na ESŠ

Autorky: Anna Mária Klušáková, Ema Vašková, 9.A

Dňa 21.4. v piatok sme oslavovali Deň Zeme, a preto ako aj pominulé roky, naši učitelia angličtiny spolu so žiakmi 7. a 8. ročníka zorganizovali na školskom dvore aktivity súvisiace s týmto dňom. Po dvore boli umiestnené stánky s aktivitami, každý s inými úlohami, cez ktoré sme sa hravou formou naučili nové veci o našej Zemi, prírode, ochrane životného prostredie atď.

Za zvládnutie aktivity sme dostali ako odmenu cukrík, nápoj alebo aj koláčik (za nás najlepšie cookies). Pri plnení týchto úloh sme mali
rozprávať po anglicky, aby sme sa posúvali ďalej aj po tejto stránke. V pozadí hrala hudba žiackeho a učiteľského výberu, ktorá navodzovala uvoľnenú atmosféru. Po splnení piatich aktivít, sme ako odmenu dostali ovocný mix pre zdravší život. Tento deň bol príjemným a náučným zážitkom pre žiakov od prvého až po deviaty ročník.

Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Naša planéta je náš jediný domov, ktorý máme a je potrebné, aby sme sa do jej obnovy a ochrany zapojili všetci. Ako jednotlivci máme moc vyjadriť svoj hlas prostredníctvom našich rozhodnutí a našich činov. Po celom svete sa pri príležitosti Svetového dňa Zeme organizujú festivaly, koncerty, pochody za ochranu prírody a rôzne ekologické aktivity, ktorých cieľom je posilniť verejný záujem o problematiku životného prostredia a jeho ochranu.  Aj malé zmeny sa však rátajú a často majú dominový efekt na naše ekosystémy a zmenu myslenia nášho okolia.