Básnenie alebo zamknuté detské sny

Autorka: Mária Leššová

Kto z dospelých si pamätá na svoje detské sny, na svoje zážitky, myšlienky, pocity? Bolo by zaujímavé stretnúť sa so svojím detským ja a zhodnotiť, do akej miery sa nám splnilo, o čom sme snívali vo svojich detských dušičkách, čo a ako sme prežívali.

Takúto možnosť poskytlo deťom Centrum voľného času Kamarát v Martine prostredníctvom projektu Básnenie. V rámci tohto projektu sa deti mohli už pred niekoľkými mesiacmi zúčastniť dvoch disciplín. Buď napísali tzv. zaľúbený list alebo list samému sebe. V zaľúbenom liste sa deti zverili s tým, čo by si vzali so sebou do dospeláckeho života z toho, čo teraz vlastnia, keby si mohli vziať iba jedinú vec. V liste samému sebe písali o svojich súčasných zážitkoch, čo ich teší alebo trápi, aké majú sny do budúcna, ako si predstavujú samých seba o niekoľko rokov.

31. mája 2023 sme sa so žiačkou triedy V. A, Evkou Rybanskou, vybrali do CVČ v Martine na stretnutie účastníkov projektu, pochádzajúcich z rôznych škôl. S úsmevom na tvári a s dobrou náladou nás privítali milé pracovníčky CVČ. Nakoľko bolo veľmi príjemné počasie, usadili nás vonku na trávičke pod stromom, kde sa postarali o zaujímavé aktivity nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých, ktorí sme tam deti priviedli. Avšak hlavným bodom programu bolo čítanie listov. Deti sa vo svojich listoch obšírne rozrečnili napr. o tom, prečo nejaká vec pre ne veľa znamená a prečo si nevedia bez nej predstaviť svoj ďalší život alebo prečo si vybrali nejaké životné povolanie a v dospelosti určite nechcú byť ničím iným… Bolo zaujímavé počúvať tieto detské myšlienky a priania. Keď dieťa prečítalo svoj list, vhodilo ho do tzv. časovej schránky. Táto schránka je teraz odložená na niekoľko rokov v CVČ v Martine. Približne o štyri roky sa deti znova stretnú a prečítajú si, čo v tomto roku napísali a budú môcť bilancovať, či zmenili svoj názor na niečo zo svojich terajších tvrdení, čo sa im za uplynulý čas splnilo, čo sa zmenilo v ich živote a podobne. K tomu môžu priložiť ďalší list. Všetko sa znovu uzavrie do schránky na roky rokúce. Tento zaujímavý projekt trvá už dlhší čas a dnes sa po rokoch stretávajú už starší ľudia, aby sa mohli porozprávať o svojich zážitkoch a vymeniť si svoje dojmy.

Evka Rybanská, ktorá ako jediná reprezentovala našu školu, získala za svoju účasť na projekte Básnenie poukážku do kníhkupectva Martinus v hodnote desať eur, zápisník s perom a denník s otázkami, s dostatočným priestorom na odpovede, ktoré taktiež pomôžu uchovať myšlienky z určitého obdobia života.

Na stretnutí sa nám veľmi páčilo a rady sa ho zúčastníme, keď bude Evka deviatačka alebo prváčka na gymnáziu či strednej škole. Veríme, že projekt Básnenie v budúcnosti zaujme viacerých žiakov.