Návšteva na 1. stupni

Milí čitatelia Journalu, 

v decembrovom čísle sme vám prezradili niečo o našej materskej škole v rámci niekoľkodielnej reportáže o zložkách našej školy. V tomto čísle by sme vám radi povedali niečo o prvom stupni našej základnej školy. Položili sme niekoľko otázok pani zástupkyni Anne Palkovej a pýtali sme sa aj žiakov. 

Prvý stupeň bol otvorený v úplných počiatkoch fungovania našej školy (to je celkom logické ;), konkrétne v roku 2004. Pôvodne mal byť otvorený už o rok skôr, ale kvôli nízkemu záujmu sa tak nestalo. V roku 2003 sa do prvého ročníka prihlásilo iba 10 žiakov. O rok neskôr bola naša škola slávnostne otvorená a do školských lavíc si sadlo 25 prvákov. V septembri 2005 do našej školy pribudlo ďalších 34 žiakov v dvoch triedach. Každým ďalším rokom sa záujem zvyšoval. Aktuálne má prvý stupeň desať tried.

Akým smerom je prvý stupeň zameraný?

Žiaci sa učia angličtinu už od úplne prvého ročníka, náboženstvo sa vyučuje ako povinný predmet a je súčasťou vzdelávacieho programu. Samozrejme, že množstvo učiva sa každým ročníkom zvyšuje, to znamená, že intenzita učenia v priebehu rokov rastie.  Ale to ste si asi už všetci všimli. Predpokladáme, že väčšina čitateľov Journalu má už prvý stupeň za sebou. 🙂

Zaujímal nás názor prvostupniarov. A tak sme sa boli pýtať. Na naše otázky odpovedal Teodor Vanko:

Chodievaš do školy rád?

Áno, celkom ma to baví a mám tam kamarátov.

Aké predmety ťa zaujímajú?

Matematika, slovenčina a telesná.

Chodievaš do tejto školy od prvého ročníka?

Nie, prvé dva roky som chodil ku nám do dedinskej a teraz na evanjelickú.

Sú nejaké rozdiely medzi školami?

V dedine sme sa učili menej angličtiny, viacej domácich úloh a správanie je na tejto škole lepšie.

Mali ste v predošlej škole aj hodiny evanjelického náboženstva?

Áno, jedným z výberových predmetov bolo náboženstvo. To druhé bola etika.

Myslíš si, že je dôležité?

Tým, že do kostola nechodím, dosť ma to naučilo, za čo som rád.

Sú nejaké krúžky, ktoré navštevuješ?

Áno, chodievam na minihádzanú a florbal.

Hrávate aj na medziškolských turnajoch?

Áno, niekedy minihádzanú a často futbalové turnaje.

Páčia sa ti triedy (školské priestory)?

Nie sú najhoršie, no sme v Živene, ktorá je od všetkého tak trochu ďalej.

A čo obedy. Chutí ti v školskej jedálni?

Obedy sú super a čaj je vždy výborný.

Neostali sme len v žiackych laviciach. Čo-to sme sa dozvedeli aj od pani zástupkyne, ktorá nám ochotne niečo prezradila.

Koľko žiakov a tried je na prvom stupni?

Na prvom stupni je v tomto školskom roku 205 žiakov v 10 triedach.

Čo by ste prezradili o učiteľoch prvého stupňa?

Sú to ľudia, ktorí sa neboja nových vecí. Aj oni sa chcú stále učiť, chcú robiť veci lepšie a posúvať sa vpred. Vedia sa vzájomne povzbudiť, poradiť si, vypočuť sa. Sú tu jeden pre druhého, čo si na nich nesmierne vážim a som za nich vďačná.

Ako škola zapája rodičov do svojich aktivít?

Rodičia sú nám veľkou oporou aj podporou. Nachádzame pochopenie pri organizovaní akcií každého druhu, či sa to týka výletov, vianočných besiedok…

Máte v triedach aj žiakov z Ukrajiny? Ako sa im darí napredovať v slovenčine?

Žiakov z Ukrajiny máme v prvom, druhom a treťom ročníku. V škole sa cítia veľmi dobre, našli si nových kamarátov a pokroky robia aj v slovenčine.

Z druhého stupňa si pamätáme hodiny matematiky formou Hejného metódy. Je to tak aj u vás?

Na prvom stupni vyučujeme matematiku metódou profesora Hejného. Učiteľ žiakom ukáže úlohu, ktorú majú vyriešiť, neradí, nevysvetľuje postup. Žiaci ju riešia či už spoločne alebo sami. Riešenia potom prezentujú a diskutujú o nich. Veľmi dôležitá je práca s chybou, chyby neignorujeme, ale učíme sa z nich.

Blíži sa zápis do 1. ročníka? Prečo by si rodičia mali pre svoje deti vybrať práve našu školu?

V našich triedach vytvárame podporujúcu priateľskú atmosféru a bezpečné prostredie. Chceme, aby žiaci zažívali radosť z objavovania nových vecí a zároveň sa učili prevziať zodpovednosť za to, čo práve robia.

Rešpektovanie osobnosti druhého človeka sa týka nielen vzťahov medzi kolegami, ale aj vzťahu učiteľ – žiak, kde chceme vytvárať rovnaké príležitosti pre všetky deti.

Čo dodať na záver? Radosť byť žiakom prvého stupňa v našej škole. Nabudúce sa pozrieme na druhý stupeň.

Reportáž pre vás pripravili: Michal Kubík, Alex Paulanský a Jakub Záborský z II.AG.