MarMUN 2023 – Dojmy z prvej ruky

Milí čitatelia Journalu,

pravdepodobne si väčšina z vás všimla, že minulý týždeň (presnejšie 10. – 12. februára) sa v našej škole konala MarMUN konferencia. Pokúsim sa vám vysvetliť, o čo išlo.

Čo je MarMUN?

Je to simulované zasadnutie OSN, na ktorom sa diskutuje o otázkach medzinárodného významu. Jednoduchšie povedané, vo svojej komisii diskutujete s ostatnými delegátmi o téme alebo problematike, ktorú ste si vopred vybrali.

Aký pocit som mal z tejto konferencie ja?

Moja účasť na tejto konferencii začala ohromným stresom a neistotou (keďže aj ja som sa zúčastnil iba prvýkrát), ale vedel som, že už sa nedá cúvnuť, a tak som nakoniec (veľmi nervózne) vstúpil do školy – a dobre som urobil! Stres po niekoľkých hodinách opadol a ja som si konferenciu začal naplno užívať a vychutnávať. A preto každému odporúčam zapojiť sa a prekonať seba samého, pretože určite nebudete ľutovať. 😉

Prečo sa oplatí prihlásiť?

Ak sa definitívne rozhodnete zúčastniť takejto konferencie, tak vám zaručujem, že nebudete ľutovať – ak je to potrebné, tak sa vďaka takejto konferencii môžete zlepšiť v rozprávaní, získate prehľad v problematike medzinárodných vzťahov, v histórii, ale aj ľudských právach. Tiež sa môžete zoznámiť so zaujímavými ľuďmi…

Najdôležitejšie je nebáť sa a prihlásiť sa, naozaj nemáte, čo stratiť.