Za dverami SNK

Čo sa dozvedeli prváci – gymnazisti na exkruzii v Slovenskej národnej knižnici nám prezradil Michal Szabo z I.AG.

 

Slovenská národná knižnica už 15 rokov zabezpečuje prístup do databázSlovenská národná knižnica (SNK) je jediná národná knižnica na Slovensku. Pôsobí od roku 1975, napriek tomu vyzerá budova stále moderne. Sídli v tretej budove Matice slovenskej na tzv. Hostihore. Je v nej uložených okolo šesť miliónom kníh, dokumentov, novín… Čitateľom je k dispozícii online katalóg, v ktorom je dostupná zdigitalizovaná tvorba autorov. SNK pomáha realizovať medziknižničné, dokonca aj medzinárodné, vypožičiavanie kníh a dokumentov. To znamená, že si môžete požičať knihu z iných knižníc a z okolitých krajín. V SNK si môžete naskenovať časti dokumentov, prehrávať staré platne alebo listovať staré publikácie pomocou mikrofilmu.

Väčšinu kníh si viete požičať domov, ale vzácne kusy, unikátne exempláre či historické dokumenty je možné študovať len prezenčne v študovni knižnice. Ak máte doma vzácnu knihu, môžete ju knižnici, odborníci ju zrenovujú a uložia do archívu.

V rámci výkladu o knižnici a histórii kníh sme sa dozvedeli, že SNK má povinnosť zhromažďovať všetky slovacikálne dokumenty (dokumenty, v ktorých sú informácie po slovensky, o Slovensku, od slovenských autorov a pod.). Najviac ma z týchto kníh zaujala kniha spred 100 rokov, ktorá približovala stravovanie v jednotlivých regiónoch.

Mali by sme byť vďační, že túto výnimočnú inštitúciu máme práve v našom meste a nemusíme za týmto kultúrnym pokladom cestovať ďaleké kilometre.