Deň detí v predstihu

Počas roka je hneď niekoľko udalostí, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Či už ide o významné cirkevné sviatky, ale aj štátne udalosti. Pripomíname si ich napr. kladením vencov, venovaním pár slov, jednoducho, aby sme na ne ako spoločnosť nezabudli. A v konečnom dôsledku aj deň detí je veľký sviatok. Jeho myšlienka je podľa môjho názoru hlbšia a nemala by sa pripomínať len v jeden deň roka, ale najlepšie stále. Deti sú naša budúcnosť a to, ako ju budú viesť, záleží teraz aj na nás.

So zaujímavou myšlienkou prišla aj naša škola v spolupráci so združením rodičov. Program pre prvý a druhý stupeň bol skutočne pestrý a čo bolo najlepšie, všetky tieto aktivity v spolupráci s učiteľmi tvorili práve žiaci – siedmaci, ôsmaci, deviataci. Od palaciniek a hotdogov po vlastnoručne vyrobené náramky a iné aktivity. Bolo z čoho vyberať. Dokonca aj počasie nám prialo.

Špeciálnym hosťom tohto podujatia bola pani riaditeľka Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici. Pri tejto príležitosti bola červenickej škole odovzdaná finančná zbierka, ktorú sa podarilo vyzbierať prostredníctvo aktivít sociálneho projektu na našej škole.