Strhujúci slovníček / Словник

Dobroho dnya! Privítali sme na našej škole ukrajinských študentov. Naskytlo nám to dobrú príležitosť vymeniť si naše jazykové znalosti. Tento článok je pre slovenských aj ukrajinských študentov, aby sme mali lepšiu komunikáciu. Jazykovedci hovoria, že ukrajinský jazyk je dokonca viac podobný slovenskému než ruskému. Túto podobu vidíme ako motiváciu naučiť sa ďalší slovanský jazyk. 

Доброго дня! Ми запросили до нашої школи українських учнів. Дме нас це хороший шанс дізкатише біаьпсе про мови одне одного. Це статте створена як дле словацьких, так і для українських студеногв, щоб поліпштк нашу комунікаціно та соціаиьні зв’язкм. Лінгвісти кажуть, що українська мова більш схожа на словацку мову, ніж на російську. Для нас це буде мотивацією вчити слов’янську мову, яка так схожа на нашу рідну.

Pozdravy 

Dobrý deň!Dobroho dnja! – Доброго дня!

Dobré ráno!Dobryj ranok!Добрий ранок!

Dobrý večer!Dobryj večir!Добрий вечір!

Ahoj!Pryvit!Привіт!

Dovidenia – Do pobačennja! / Buvaj! – До побачення! / Бувай!

Základné slová

Áno.TakТак

Nie.NiНi

Ďakujem.DjakujuДякую

Prosím.Buď laska / prošuБудь ласка / Прошу

Prepáč.VybačteВибачте

Školské predmety

matematikamatematykaМатематика

angličtinaanhlijsʹka mova Англійська моба

geografiaheohrafijaГеографія

biológiabiolohijaбіологія

fyzikafizykaФізика

slovenčina a literatúraSlovatsʹka i literaturaСловацька і література

telesná výchovafizychna kulʹturaФізична культура

dejepisistorijaІсторія

náboženstvorelihijaРелігія

Škola

školaškolaШкола

triedaklasКлас

študentstudent / učeňСтудент / Учень

učiteľvčiteľВчитель

jazykmovaМоба

prestávkaperervaПерерва

učebnicapidručnykПідручник

peroročkaРучка

zošitzošitЗошит

Základné frázy

Ako sa máš?Jak ty?Як ти?

Mám sa dobreu mene vse dobreУ мене все довре

Ako sa voláš?Jak tebe zvati?Як теве звати?

Volám sa __mene zvatiМене звати __

Nerozumiem.ja nerozumijuЯ не розумію

Aké jazyky poznáš?Jaki movy ty znaješ?Які мови ти знаєш?

Základné potreby

Som hladný.ja holodnyj – Я голодний

Som smädný.meni chočetcja pitiМені хочется пити 

Stratil som sa. ja zahubyvsja – Я загубився

Kde je __?de tse (mistse)Де це (місце)

Koľko je hodín?Kotra hodyna?  – Котра година?

Aj pre deti:

hrať sahratyГрати

kresliťmaljuvatyМалювати

čítaťčytatyЧитати

písaťpysatyПисати

futbalfutbolФутбол

hrať karty – hra u kartyГра у карти

schovávačkachovankyХованки

ísťytyЙти

Autori: Andrea Cuľbová & Veronika Uhrínová

Prekladateľ: Ivan Pereverziev & Liza Regent

Spolupracovali a trpeli: Aneta Šviedová & Erika Benická & Janka Števková