Na slovíčko s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom

Dňa 5.4.2022 navštívil minister školstva Branislav Gröhling našu školu. Takúto príležitosť na rozhovor som si nemohol nechať ujsť. Chcel by som sa poďakovať pánovi riaditeľovi za vybavenie rozhovoru a pánovi ministrovi za ochotu spraviť rozhovor so mnou a mojim spolužiakom Pavlom Tomicom.

(BG: Branislav Gröhling, ML: Martin Lošák, PT: Pavol Tomica, foto: Martin Kolesár)

ML: Pán minister, keby sa dalo vrátiť v čase a ste opäť študentom strednej školy, na čo by ste sa so súčasnými vedomosťami zameral v štúdiu? Na čo by ste kládli najväčší dôraz?

BG: Určite by to bol jazyk, aby som bol veľmi, veľmi, veľmi dobrý v jazyku a matematika. Ja som aj maturoval z matematiky a my sme mali aj veľmi dobrých matikárov, ale toto by boli dve oblasti, ktorým by som sa venoval tak intenzívne. No a potom taký ten študentský život, ale to zažívame asi všetci, alebo sme zažívali.

ML: Aký ste boli žiak?

BG: To by sme sa mali spýtať učiteľov, ale myslím si, že rozdiel medzi tým, ako my sme chodili do školy a čo sme prežívali a vy, v tom základe je úplne rovnaký. Aký som bol žiak? Tak výmyselník ako všetci ostatní. Keď bolo treba byť zodpovedný, naučiť sa a počúvať a niečo vypracovať, tak sme to aj robili.

PT: Ja by som sa Vás rád opýtal, či ste spokojný, ako teraz funguje školský systém na stredných školách?

BG: Na jednej strane som spokojný, lebo je plný učiteľov, ktorí sa reálne vysporiadali s tou situáciou, ktorá bola. Covid bol veľmi náročný a vy ste vedeli prechádzať do dištančného vzdelávania. Nebolo v podstate nič pripravené, takže v tomto učitelia odviedli naozaj kus roboty. Na druhej strane, možno by sme potrebovali rozhýbať celé školstvo rôznymi, nechcem povedať, že projektmi, ale skôr vzdelávaním, vnútorným vybavením, metódami vzdelávania atď.

PT: Pomôže sľubovaná reforma školstva stredným školám alebo zefektívni vzdelávanie celkovo?

BG: Určite. Nielen stredným školám, ale aj základným školám a komplexne. Aj vy napríklad, možno to netušíte, už tu máte regionálne centrum vzdelávania. Takýchto centier bude tento rok 16 a budúci rok do 40. Tam budú veľmi aktívni učitelia, ktorí budú vzdelávať ďalších učiteľov a ich mentorovať a toto je niečo, čo pomôže celému školstvu.

PT: Posledná otázka odo mňa. Podarilo sa Vám splniť všetky Vaše ambície zatiaľ za tento polčas Vášho vládnutia?

BG: Ešte nie, toho je strašne veľa a školstvo je taký kolos. Keď to chcete posunúť trošku, tak je to veľmi, veľmi náročné. Tie štyri roky, na ktoré získate mandát, sú málo na školstvo. Naozaj je veľmi dôležité, aby sme boli ďalšie štyri roky, aby to, čo sme teraz nastavili, aby sme vedeli pretaviť potom aj do praxe.

ML: Aký bol Váš najobľúbenejší predmet na strednej škole?

BG: Na strednej škole? Ja som chodil na Strednú priemyselnú školu obuvnícku. Asi navrhovanie obuvi, lebo (ja som z Partizánskeho, tam boli závody 29. augusta, kde vyrábali topánky) my, keď sme si niečo navrhli, tak reálne sme si to mohli do toho závodu ísť vyrobiť. To bolo také to niečo, čo ste kreovali. Podľa mňa to je základ školstva, že nie iba v lavici sa niečo učíte a memorujete, ale to, čo sa nejako naučíte, tak to viete potom pretaviť do praxe. A to bolo super.

ML: Mali ste nejakú prezývku na strednej škole? Ak áno, akú?

BG: To si nepamätám teraz. (Smiech). Ale my máme takú skupinu, kde sme ešte spolužiaci zo strednej školy, tak ja sa ich teraz spýtam, či som mal nejakú prezývku. Normálne neviem (smiech). Vy máte akú prezývku?

ML: Lošo, odvodené od môjho priezviska.

BG: Lošo, a vy?

PT: Ja nemám.

BG: Tak aspoň niekto nemá (smiech).

PT: Akože mať ich mám, ale to sú také lokálne, v mojej dedine.

ML: V súčasnosti sa veľa hovorí o kvalite slovenských vysokých škôl. Ja by som rád pokračoval v štúdiu na slovenskej vysokej škole technického charakteru. Poskytujú aj slovenské vysoké školy možnosť študovať v angličtine?

BG: Veľmi sa teším, že chcete zostať na Slovensku, že chcete študovať na našich vysokých školách. Nech sa medializuje čokoľvek, aj my máme jednotlivé odbory v rámci vysokých škôl naozaj kvalitné. Predpokladám, že sú aj v cudzom jazyku. Keď nie, tak v rámci novej úpravy vysokoškolského zákona, sme teraz umožnili, aby zahraniční lektori prišli prednášať na vysoké školy, takže tam viete zažiť naozaj zahraničného profesora. Vy ste v ktorom jazyku dobrí?

ML: V angličtine.

PT: Všetci sme v angličtine.

BG: Oceňujem.

ML: Ďakujeme za rozhovor.