Víťazi vianočnej súťaže

Určite už čakáte na výsledky kvízu, ktorý sa objavil vo vianočnom čísle. Tak tu ich máte. 🙂

Plný počet bodov bol 10. Viacerí z vás dosiahli túto métu, a tak sme 3 víťazov v rámci kategórie losovali. Víťazmi vianočného kvízu a majiteľmi ospravedlneniek sa stávajú:

Anna Olajcová, 5.A

Kamila Záborská, 6.A

Laura Škrovinová, 6.A

Alica Lepetová, 1.AG

Jakub Záborský, 1.AG

Martin Lošák, 2.BG

Víťazi, blahoželáme! Výhru si môžete vyzdvihnúť na recepcii v hlavnej budove.

Poznámka: Do súťaže sa členovia redakčnej rady zapájajú iba v prípade, že je vytvorená treťou osobou.