Čas vianočný

Ako vždy premýšľam, upratujem si myšlienky a pomaly si uvedomujem, že ostáva pár dní do Vianoc. V prvom momente si povzdychem, ako rýchlo ten čas ide, začnem uvažovať o darčekoch, čo komu kúpiť, aké koláčiky sa budú piecť. Z upratovania až takú radosť nemám, ale patrí to k tomu.

Občas mám pocit, že keby nebolo toľko reklám, ani neviem, že Vianoce prichádzajú. (Samozrejme, ironicky.) Zastávam názor, že sa na najkrajšie sviatky roka musíte naladiť a musíte ich cítiť vo vnútri. Pesničky vám môžu pomôcť k vianočnej atmosfére, ale tá  rýchlo vyprchá. Aký je potom skutočný význam Vianoc?

Osobne si nemyslím, že sú to len darčeky, večera a staré dobré filmy. Malo by to byť skôr obdobie, kedy sa všetci staneme naozaj ľuďmi. Čo znamená, že vieme byť na seba dobrí, milí, pomáhať si a zastaviť sa. Zvlášť v dnešnej hektickej dobe, keď sa stále za niečím ponáhľame, by sme mali vedieť povedať „stačilo“. Okrem toho je dobré vedieť oceniť druhých i seba, vyzdvihnúť svoje silné, ale aj slabšie stránky a byť šťastný. Možno sa opýtate, čo znamená byť šťastný? Ja nepoznám správnu odpoveď a myslím, že ani taká nejestvuje. Je to tak abstraktný pojem, že každý si pod ním môže predstaviť niečo iné. Pre mňa byť šťastná znamená byť do veľkej miery spokojná, sama so sebou, so svojím životom. Všetky tie darčeky vás môžu spraviť spokojným, ale na ako dlho? Mohla by som takto pokračovať ďalej a rozoberať všetky možné filozofické otázky. No vrátim sa späť k téme.

Nadviažem ďalšou otázkou. Často sa sama seba pýtam, prečo toľké milióny ľudí oslavujú Vianoce? Ide o kresťanský sviatok a na zemi sú ďalšie iné náboženstvá, ktoré majú odlišné učenie.  Tak to som to chápala, ale čím som staršia, vidím a rozumiem, že Vianoce nie sú len pre nás kresťanov. Sú pre všetkých, ktorí majú otvorené srdce a príjmu doňho ďalších ľudí. Sú o láske. Opriem sa trochu o Bibliu. Práve z nej môžeme vyčítať, že Ježiš prišiel na svet, nielen aby nás vykúpil, ale aby nás naučil milovať. A ak máte pocit, že dnešná spoločnosť je skôr egoistická, začnite od seba a uvidíte svet z iného pohľadu, krajšieho a oveľa lepšieho.

Prajem vám pekné Vianoce, aby ste boli so sebou spokojní, a úspešný nový rok. Ak viete, že vám niečo tento rok nevyšlo, je to v poriadku. Znamená to, že pravý čas ešte len príde.