Stretnú sa kresťan, moslim a žid

Naši maturanti z piateho ročníka dostali v rámci predmetu náboženstvo možnosť spoznať svetové náboženstvá osobnejšou formou ako je odstavec v učebnici. A to diskusiou s vyznávačmi troch svetových monoteistických vierovyznaní. Pani učiteľka Sopúchová si na hodinu pozvala štyroch hostí: evanjelického farára, moslimského imáma, židovského rabína a katolíka. Debatu viedol Mário Nicolini zastupujúci Fórum Svetových náboženstiev. „Pointou debaty bolo zjavne poukázať na to, že napriek rozdielom vedia tieto náboženstvá koexistovať a ich predstavitelia spolu vychádzať.“ (p. uč. Sopúchová) . Na záver diskusie sa v priestore pre otázky debatujúci dotkli aj tém ako napríklad predsudky k  „cudzím“ náboženstvám nás Slovákov,  situácia v Palestíne a nádej na zmenu, či mienka o moslimoch v Amerike po útoku na Dvojičky.

Na otázku, či sa v budúcnosti niečo podobné na našej škole zopakuje, pani učiteľka Sopúchová odpovedala kladne. Ideálne s menším počtom žiakov v skupine. „Pre nedostatok času a veľkosť skupiny asi viacerí zúčastnení nadobudli dojem, že sme sa mnohých vecí len tak povrchovo dotkli a na riešenie komplexnejších otázok nebolo dostatok priestoru.“ Verím, že aj študenti, ktorí sa diskusie nezúčastnili, budú mať aj v budúcnosti príležitosť na medzináboženský dialóg, ktorý je v dnešnej dobe plnej hoaxov a poplašných správ nevyhnutný.

Program Stretnú sa kresťan, moslim a žid, ktorého posolstvo mala možnosť vypočuť si aj trieda na našej škole je projekt šíriaci zmysel pre dialóg a toleranciu odlišností v mladých ľuďoch po celom Slovensku. Ich rozhovory, komplexne zahŕňajúce mnoho „horúcich“, ale aj osobných tém, sú spísané do knihy s rovnomenným názvom. Či sa už kniha dostane do ruky veriacemu, ateistovi či hocijakému zvedavcovi, inteligentné otázky a zmysluplné odpovede donútia každého zamyslieť sa.

Pri rozoberaní jednotlivých myšlienok zo štyroch pohľadov štyroch ľudí vyznávajúcich štyri rôzne náboženstvá sa ukáže podobnosť, ktorú kvôli konfliktom a predsudkom častokrát nevidíme. „Zvyčajne hovoríme Bohu Haštem, alebo Adonaj – môj Pán. To je ale jedno meno toho istého Boha, ktorého v arabčine volajú Alláh, v angličtine God, ktorý stvoril nebesia a zem.“ (Misha Kapustin, citát z knihy). Rozhovor sa nevyhol ani otázke spolužitia týchto troch svetových náboženstiev na Slovensku, ktoré bolo dôvodom vzniku tohto programu. Pretože s tým máme, my Slováci, často problém. Neschopnosť dialógu, pretláčanie vlastného ega, ktoré podľa múdrych slov katolíckeho mnícha Felixa Mária nemá v dialógu čo hľadať: „Dialóg je cvičením sa v pokore. Ak nepočúvam, som sebestačný. Jednoducho vás nepotrebujem. Ale akonáhle vstupujem do dialógu, vyjadrujem svoju pokoru, potrebujem ešte stále počuť Sokratovo „viem, že nič neviem.“

Súvisiaca téma ku vzájomnému spolužitiu na Slovensku je aj výchova detí a školské osnovy zahŕňajúce svetové vierovyznania. Tu na Slovensku, kde je náboženská výchova ponímaná viac konfesionálne, čiže deti sa v škole učia katolícke alebo evanjelické náboženstvo, prípadne etiku. Napriek faktu, že Slovensko je kresťanský štát, stále sa nájdu aj ľudia inej viery, často stretávajúci sa s problémom náboženskej výchovy svojich detí. „Jediné praktické riešenie, ktoré systém ponúka moslimom, keďže nie sme registrovanou cirkvou, je dať naše deti na etiku.“ (Mohamad Hasna) „Keď počúvame, čo sa deti učia na katolíckom náboženstve o judaizme, veľmi často je to len úplný základ, a často to ani nie je správne.“ (Misha Kapustin)

A čo vy? Ako vnímate vy svetové náboženstvá? Myslíte si, že je dôležité šíriť poznanie o svetových náboženstvách aj v monokultúrnej krajine ako je Slovensko? Chceli by ste dostať príležitosť na medzináboženský rozhovor? Do akej miery si myslíte, že by náboženstvá mali zasahovať do našich každodenných životov? Nech už je váš názor akýkoľvek, rozhodne by sme si mali nájsť čas aj na riešenie takýchto tém a otázok. Tak môžeme prispieť tomu, aby za slovami stretnú sa kresťan, moslim a žid nenasledoval len vtip, ale hlavne vzájomný rešpekt a dohoda.