Kúsok poézie v podobe HAIKU

Gymnazisti na literárnom seminári vytvorili milé, stručné trojveršia – haiku. Tento žáner pochádza z Japonska. Témou je často príroda.

 

Krúpy padajú

po zapálenej tvári

šum za oknami

(Samuel Barienčík)

 

Omamný vietor

tancuje si s listami

v duchu radosti

(Emma Šubiková)

 

Počúvam šumot

obrovských korún stromov

a len tak hmkám

(Emma Šubiková)

 

Nemám tušenia

len tak si tu ja ležkám

v sade ovocia

(Emma Šubiková)

 

V šume dažďa,

v tmavej noci tichej,

počuli sme hluk

(Aneta Sumková)

 

Hluk vetra kazí

smiech krásnych bosých kvetov

v nočných hodinách

(Diana Urbáneková)